TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI
GEOAXBOROT TIZIMLARIDAN
MA'LUMOTLAR OMBORI